Nano RAY-T

is a Latvian high­tech company with strong Technology Platform. We have developed several applications for using Carbon nanotubes (CNTs) with extremely high purity (99.5%) and stable technical characteristics.

Nano RAY-­T technology:

● Technology of electron field emission (cold cathode) for X­ray sources

● Additive material in 3D­printing

● Technology for new generation of Energy storage based on carbon nanotubes (CNTs)

We produce all types carbon nanotubes (CNTs) with extremely high purity in 99.5% and stable characteristics.

We are able to grow CNTs on many substrates both conductive and non-conductive like silicon, silica, and copper (alloyed with аluminium on top), steel, nickel, cobalt and their alloys. Moreover, we used some exotic substrates like diamonds for CNTs growth.


Puses apņemas sadarboties Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Inovatīvu bez-saistvielas anodu elektrodu izveide litija jonu baterijām", Vienošanās Nr. 1.1.1.1/19/A/139, 19.02.2020.īstenošanā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.

Projekts līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


CVD4 (Chemical Vapor Deposition)

Nano RAY-T sell CVD 4 reactor for producing carbon nanotubes with different specification and structure, depend on needed application.


We are looking for industry partner/expert for further product development and industry entering.

Our special offer for clients: if you are interesting in our products and would like to check quality of our CNT, we'll send you for free some samples.


Līguma Nr. IZ-L-2020/96 un tā noslēgšanas datums 17.03.2019

Atbalsts dalībai izstādēs un konferencēs, kā arī tiešo vizīšu pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs nodrošināšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001)

 
 .